บริการด้านออกต้นแบบ (Prototype Design)

ให้คำปรึกษาและบริการด้านออกต้นแบบ เพื่อลดการเสียหายของชิ้นงานและลดต้นทุนในการผลิต