บริการด้านออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ยาง (Molding)

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ตามคุณสมบัติของชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า