ข้อมูลทางเทคนิค

[ms_button style=”normal” link=”http://www.thai-nihonseals.com/wp-content/uploads/2018/11/AS-568-size-list.pdf” size=”medium” shape=”square” shadow=”no” block=”no” target=”_blank” gradient=”no” color=”#efa700″ text_color=”#ffffff” icon=”fa-cloud-download” icon_animation_type=”” border_width=”0″ class=”” id=””]Standard O-ring Sizes[/ms_button] [ms_button style=”normal” link=”http://www.thai-nihonseals.com/wp-content/uploads/2018/11/Size-list-JIS-1.pdf” size=”medium” shape=”square” shadow=”no” block=”no” target=”_blank” gradient=”no” color=”#efa700″ text_color=”#ffffff” icon=”fa-cloud-download” icon_animation_type=”” border_width=”0″ class=”” id=””]JIS O-Ring Sizes[/ms_button] [ms_button style=”normal” link=”http://www.thai-nihonseals.com/wp-content/uploads/2018/11/Metric-size-list.pdf” size=”medium” shape=”square” shadow=”no” block=”no” target=”_blank” gradient=”no” color=”#efa700″ text_color=”#ffffff” icon=”fa-cloud-download” icon_animation_type=”” border_width=”0″ class=”” id=””]Metric O-Ring Sizes[/ms_button] [ms_button style=”normal” link=”http://www.thai-nihonseals.com/wp-content/uploads/2018/11/x-ring-size-list-02.pdf” size=”medium” shape=”square” shadow=”no” block=”no” target=”_blank” gradient=”no” color=”#efa700″ text_color=”#ffffff” icon=”fa-cloud-download” icon_animation_type=”” border_width=”0″ class=”” id=””]x-Ring Sizes[/ms_button]

 

 

[ms_panel title=”Our Materials” title_color=”#000″ border_color=”#ddd” title_background_color=”#f5f5f5″ border_radius=”0″ class=”” id=””][/ms_panel]

 

[ms_panel title=”Physical Properties of O-ring” title_color=”#000″ border_color=”#ddd” title_background_color=”#f5f5f5″ border_radius=”0″ class=”” id=””][/ms_panel] [ms_panel title=”Physical Properties of O-ring” title_color=”#000″ border_color=”#ddd” title_background_color=”#f5f5f5″ border_radius=”0″ class=”” id=””]

[/ms_panel]

 

[ms_panel title=”Temperature” title_color=”#000″ border_color=”#ddd” title_background_color=”#f5f5f5″ border_radius=”0″ class=”” id=””]

[/ms_panel]